PROFIL

|

SLUŽBY

|

PARTNERI

|

KONTAKT

Snažiac sa o poskytovanie komplexných právnych služieb svojim klientom, hlavnými oblasťami, na ktoré sa advokátska kancelária špecializuje sú:

•    obchodné právo a právo obchodných spoločností
•    bankové a finančné právo
•    právo cenných papierov
•    poisťovníctvo
•    právo hospodárskej súťaže
•    pracovné právo
•    pozemkové právo
•    právo duševného vlastníctva
•    občianske právo
•    správne právo
•    Európske právo
•    medzinárodné právo obchodné a súkromné
•    azylové a cudzinecké právo

PROFIL | SLUŽBY | PARTNERI | KONTAKT

Všetky práva vyhradené 2021 Mgr. Simona Dobiašová, powered byENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu